Anmälan Vikingamarknaden 2019 ->

Registration Viking market 2019 ->

Om Vikingagården

  • Inne på området är grundförutsättningen att vikingatid råder. Valshall är inte modern tid, det är vikingatid som gäller. Vi bortser emellertid från de tidiga morgontimmarna då tandborstning, morgonfika och städning ska ske.

  • Mobiltelefoner inte är tillåtna att användas förutom jourtelefoner för Valshalls personal.
  • Ingen rökning förutom på anvisade platser.
  • Drycker intages i horn, mugg eller krus. Maträtter uppläggs på tidstypiskt material. Inga moderna matförpackningar, plastpåsar, cola- och ölburkar. Mat som tillagas på området skall göras med tidstrogna redskap och i görligaste mån med dito matvaror. En viking med en hamburgare i handen betackar vi oss för.
  • Inga färggranna randiga markisvävar är godkända som marknadsstånd eller tält. Tältet ska vara av vikingatida eller tidig medeltidstyp, dock inte paviljong el dyl. Vid tveksamheter kan man skicka in bilder på tältet i förväg för godkännande.
  • Marknadsledningen förbehåller sig rätten att avvisa vikingar i tält som bryter mot ovanstående. De kommer då att få möjlighet att, i de fall det finns plats, slå upp sitt tält på plastcampen.
  • Ditt eget tält räknas som "frizon" från ovanstående punkter under förutsättning att allt modernt är väl dolt och tälten hålls stängda. Under sovtiden får givetvis moderna hjälpmedel nyttjas. I våra vikingahus gäller samma sak - under dagtid får inget modernt vara synligt.

Försäljningsvarors kvalitetskrav

  • Endast vikingatida produkter är godkända att försäljas av gäst. Givetvis är inga produkter av souvenirtyp som t.ex. ölöppnare med hornhandtag, porslinsmuggar, honungsburkar i glas, flaskor med oljor etc. tillåtna för försäljning inom vikingareservatet. Varorna får inte ha synliga prislappar av papper. Läderbit/tygbit med påskrivet pris är godkänt. Vid tveksamheter kan man skicka in bilder på sina produkter i förväg för godkännande.
  • Massproducerat kontra egenproducerat eller producerat i samverkan? Detta är en svår samvetsfråga. Vi anser att man skall kunna deklarera sina produkters riktighet. Med ärlighet kan då de personer som lagt ned timmar på sina varor mäta sig med de som producerat enkla kopior. Detta innebär att man skall kunna berätta om originalföremålet, d.v.s. vilken tid, fyndplats och om det är en exakt kopia eller man har gjort förändringar. Hantverkstillverkade föremål med egen formgivning men gjorda utifrån tidstypisk ornamentik, form, utformning eller funktion är också tillåtna.
  • Marknadsledningen förbehåller sig rätten att uppmana försäljare att plocka undan varor som inte anses uppfylla kraven. Om man vet med sig att man har en mer okänd produkt kan det vara bra att medföra dokumentation som visar originalfynd eller dylikt.

Priser på varor

Du sätter själv priserna på de varor du säljer. Eftersom vill vara en mötesplats för alla vikingar tar vi inte någon avgift på din handel. Allt det du får in på din handel hamnar således i din egen pengapung. Varje försäljare ansvara själv för att följa gällande lagar och skattelagstiftning.